Xlim
Xlim

Coil Occ DOTMOD AIO

75.000 VNĐ

OCC DOTAIO
Coil Occ DOTMOD AIO
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

Điện trở

0.3 Ohm, 0.7 Ohm