Upload Image...
Xlim

Đầu Pod Ayce

Danh mục:

80.000 VNĐ220.000 VNĐ

Đầu Pod Aycr
Đầu Pod Ayce
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

Điện trở

0.6 Ohm, 0.8 Ohm, 1 Pack/3 cái