Upload Image...
Xlim

Đầu POD FAVOSTICK

80.000 VNĐ

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0
Đầu POD FAVOSTICK
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0

POD FAVOSTICK 0.6 / 0.8 / 1.0
POD FAVOSTICK 0.6  / 1.0
0/5 (0 Reviews)
Điện trở

0.6 Ohm, 0.8 Ohm, 1.0 Ohm