Upload Image...
Xlim

Đầu Pod Oneo Pod Kit (OCC)

Danh mục:

85.000 VNĐ

Đầu Pod Oneo
Đầu Pod Oneo Pod Kit (OCC)
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

Điện trở

0.4 Ohm, 0.6 Ohm, 0.8 Ohm