Upload Image...
Xlim

Đầu Pod VINCI

80.000 VNĐ

Pack 3 Dau Vinci Edit
Đầu Pod VINCI
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

Điện trở

0.8 Ohm, 1.2 Ohm