Xlim
Xlim

Coil Occ FLAME

70.000 VNĐ

Flame_occ_0.6
Coil Occ FLAME
0919.59.8484

Giảm ngay 5% cho khách hàng đăng ký hạng thành viên lần đầu

Điện trở

0.6 Ohm, 1.2 Ohm